Menu

Dziekan oraz Rada Wydziału mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Konferencję Naukową

Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwierzętach

połączoną z

sesją poświęconą problemom współczesnego drobiarstwa i hodowli ptaków ozdobnych

„7th Poultry Days”

 

Kraków, 23-24 czerwca 2016 r.

 

Konferencja skierowana jest do naukowców i praktyków zainteresowanych przedstawieniem wyników badań oraz wymianą poglądów z zakresu szeroko pojętych nauk o zwierzętach. Proponowana tematyka dotyczy:

  • molekularnych podstaw procesów fizjologicznych
  • metod doskonalenia i ochrony bioróżnorodności zwierząt
  • zwierząt gospodarskich jako modelu w badaniach biomedycznych
  • dobrostanu zwierząt gospodarskich, laboratoryjnych i amatorskich
  • najnowszych trendów w żywieniu zwierząt
  • jakości i bezpieczeństwa surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
  • aktualnych problemów hodowli drobiu i ptaków ozdobnych.

W programie Konferencji przewidziano wykłady plenarne oraz prezentacje komunikatów naukowych w formie doniesień i posterów*.

Miło nam poinformować, że wykłady plenarne zgodzili się wygłosić:

Prof. dr hab. Roman KOŁACZ (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Current problems of poultry welfare

Prof. Arieh GERTLER The Hebrew University of Jerusalem
Resistin-Adiponectin-FGF21-fatty acids interactions in in vitro and in vivo rodent models of T2DM

Prof dr hab. Andrzej SECHMAN (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Chicken ovary – a place of dioxin and polychlorinated biphenyl detoxification

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2014    Redaktor    Polityka cookies